„Raganiukės teatras“, įsteigtas 1997 m., yra profesionalaus teatro statusą turinti scenos menų įstaiga. Tai nevyriausybinis, novatoriškas teatras vaikams, rengiantis gausybę kultūrinės veiklos vaikams projektų. „Raganiukės teatras“ – vienintelis teatras Lietuvoje, įkurtas Nepriklausomybės pradžioje, likęs nepriklausomas, išvystęs veiklą ir aktyviai veikiantis savo paties lėšomis.

Teatro įkūrėja ir meno vadovė – režisierė Rita Urbonavičiūtė. Teatro trupę sudaro administracijos nariai ir veikiantys meno kūrėjai.

Istorija

Siekdama įamžinti rašytojo Otfrydo Proislerio teisingumo ir gėrio personažą Raganiukę, režisierė R. Urbonavičiūtė, sulaukusi autoriaus palaikymo, pavadino teatrą Raganiukės vardu. Subūrusi nepriklausomą teatro trupę, meno vadovė stato spektaklius, rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje. Teatrui suteiktas profesionalaus teatro statusas.

Repertuaras ir veikla

Turi didelį spektaklių ir renginių vaikams repertuarą Lietuvoje, kuris apima virš 40 spektaklių, iš kurių 12 įtraukti į nuolatinį repertuarą, kasmet pildomą naujomis premjeromis. Vykdo veiklą kultūros, švietimo, meno, ugdymo, laisvalaikio organizavimo srityse, rengia spektaklius ir renginius pagrindinėje bazėje, spektaklių ugdymo ir kitose įstaigose Vilniuje bei kituose miestuose Lietuvoje, dalyvauja „Kultūros paso“ platformoje, rengia spektaklius gastrolėse užsienyje, nuolat teikia neformalaus ugdymo paslaugas, rengia stovyklas, organizuoja tarptautinius festivalius ir kitus tarptautinius projektus, aktyviai dalyvauja labdaros veiklose, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, nuolat dalyvauja scenos menų profesionalų rengimo programose.

Tarptautiniai projektai

Rengia ir įgyvendina tarptautinius meno projektus, tarptautinius teatro festivalius. Tarp jų – pirmąjį Lietuvoje tarptautinį profesionalių scenos menų vaikams festivalį „Modernus teatras šiuolaikiniam vaikui“, pirmąją tarptautinę kultūros vaikams konferenciją Lietuvoje. Pirmasis, po Nepriklausomybės atgavimo, dalyvavo tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimo asociacijos ASSITEJ festivalyje. Teatras atstovauja Vilniaus miestą kultūros renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Yra tarptautinio neformalaus scenos menų tinklo IETM tinklo narys.

Teatro sala

„Raganiukės teatras“ yra sėkmingai įveiklinęs patalpas S. Stanevičiaus g. 24, Vilniuje. Atkakliu darbu išplėtęs veklą, subūręs žiūrovų ratą, per du dešimtmečius šias apleistas, beveik avarinės būklės patalpas „miegamajame“ miesto rajone, savo pačių veiklos lėšomis, pavertė scenos menų traukos centru „Teatro sala“. Čia įkurta menų erdvė yra pritaikyta kultūros, meno, švietimo, ugdymo bei laisvalaikio organizavimo veiklai, scenos menų rezidentams. Teatro veikla ypač pagerino kultūros paslaugų kokybę Vilniaus mieste, iškėlė šiaurinės miesto dalies ir Fabijoniškių seniūnijos patrauklumą, įgalino kultūros renginių žiūrovų judėjimą iš miesto centro į pakraščius, į meno ir kultūros renginių veiklą įtraukė vietos bendruomenę, sustiprino mieste veikiančią scenos menų vaikams profesionalų bendruomenę.